Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

qnegunda
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viainspirations inspirations

June 28 2015

qnegunda
3996 deb0
qnegunda
1984 7bc9 500
qnegunda
qnegunda
2046 726b 500

June 21 2015

qnegunda
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viamentispenetralia mentispenetralia
qnegunda

March 17 2015

qnegunda
2079 d9ff 500

November 11 2014

qnegunda
5960 530b 500

August 23 2014

qnegunda
0309 abea 500

August 10 2014

qnegunda
4086 70ed 500
Reposted fromjiivan jiivan

April 18 2014

qnegunda
3690 95a6 500
Reposted fromOoliv Ooliv
qnegunda
qnegunda

April 09 2014

qnegunda
Reposted fromsowaaa sowaaa viaKaroDred KaroDred

March 24 2014

qnegunda
9084 a15f
Reposted fromfelicka felicka viaKaroDred KaroDred

January 11 2014

qnegunda
9928 8c58
Reposted fromskinme skinme viamentispenetralia mentispenetralia
qnegunda

January 05 2014

qnegunda
9448 7f0e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl